Wie is Aspiravi Energy?

Aspiravi Energy is een dochtervennootschap van Aspiravi Holding NV. Aspiravi Holding heeft 4 aandeelhouders: de holdings CREADIV nv, EFIN nv, FINEG nv en NUHMA cvba.
94 Belgische gemeenten zijn de aandeelhouders van deze 4 holdings.

Dit zijn allen stabiele en solvabele aandeelhouders die de groei van ons bedrijf aankunnen en stimuleren. De aandeelhoudersstructuur van de Aspiravi groep zorgt voor een lokale verankering waardoor de opbrengsten van onze producten terugvloeien naar de inwoners van de eerder vermelde 94 gemeenten.

Aspiravi Holding investeert voornamelijk in projecten inzake de productie van groene energie, zoals windmolenparken, op land en op zee, biogas- en biomassacentrales alsook waterkrachtcentrales. Klik hier voor meer informatie over Aspiravi Holding en haar andere projecten.

ASPIRAVI ENERGY ZORGT VOOR UW GROENE, SOCIALE EN DUURZAME ENERGIE