Het aanbod van Aspiravi Energy is helder en eenvoudig: als klant bent u bij ons zeker van groene en lokale energie, mét een maatschappelijke meerwaarde. We stellen daarnaast alles in het werk om onze tarieven, administratie en werking zo transparant mogelijk te houden

Uiteraard kan het zijn dat u nog met vragen blijft zitten. Daarom hebben we hier de meest voorkomende vragen voor u gebundeld. 
Vaak voorkomende vragen

Categoriëen


Klant worden

Waarom is klant worden bij Aspiravi Energy een goede keuze?

Bij Aspiravi Energy kiest u voor 100% duurzame energie uit lokale projecten. Zo kiest u voor het milieu, onze economie en een energieleverancier waarop u kan vertrouwen. Daarenboven ondersteunen we samen met onze klanten sociale goede doelen. Om hiervan te kunnen genieten, is het belangrijk dat u minstens 4 aandelen bezit van Limburg wind cvba of Aspiravi Samen cvba.

Hoe kan ik klant worden bij Aspiravi Energy?

Klant worden bij Aspiravi Energy kan in slechts enkele minuten, door het online formulier in te vullen . Wij loodsen u snel en eenvoudig door de verschillende stappen.

Hou volgende gegevens bij de hand voor een vlotte omschakeling:

 • EAN-nummer(s) van uw aansluitingsadres (terug te vinden op uw elektriciteitsfactuur of elektriciteitsmeter);
 • Uw coöperantennummer en actiecode;
 • Uw IBAN bankrekeningnummer
Wat is een EAN-nummer?

De EAN-code (European Article Numbering) is het identificatienummer van uw elektriciteitsmeter. De code bestaat uit 18 cijfers, waarvan de eerste twee cijfers steeds dezelfde zijn (voor België: 54). U vindt het EAN-nummer terug op de factuur van uw huidige energieleverancier, alsook op uw elektriciteitsmeter.

Verhuist u? Dan kunt u het EAN-nummer voor uw nieuwe woning vragen aan de vorige bewoners of aan de syndicus van het gebouw.  Het EAN-nummer staat vermeld op hun oude energiefacturen.

Indien u uw EAN-nummer niet kan terugvinden, neemt u contact op met uw distributienetbeheerder.

Ik ben momenteel klant bij een andere leverancier, kan ik overstappen naar Aspiravi Energy?

Ja, u hoeft zich enkel aan te melden om klant te worden bij Aspiravi Energy. Aspiravi Energy regelt uw overstap met uw huidige leverancier, u hoeft hiervoor niets te doen. Na uw aanmelding zal het vier tot zes weken duren vooraleer u ook effectief onze elektriciteit bedeeld krijgt.

Zal ik extra kosten of een boete aangerekend krijgen indien ik verander van leverancier?

Neen, de overstap naar Aspiravi Energy is volledig kosteloos. U hoeft hiervoor trouwens niets te doen, wij regelen alles voor u.

 • De overstap naar een nieuwe leverancier heeft geen gevolgen voor uw technische installatie.
 • Voor de meteropname stuurt het meteropnamebedrijf u een brief met de vraag uw meterstanden zelf door te geven via brief, telefoon of internet. Ook daarvoor hoeft u dus niets extra te betalen.
 • Aspiravi Energy zal steeds rekening houden met de wettelijke opzegtermijn voor residentiële klanten (deze bedraagt 1 maand) bij uw oude leverancier.
Is overstappen voor een onderneming kosteloos?

Voor ondernemingen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik dat hoger ligt dan 50.000 kWh kunnen verbrekingsvergoedingen worden aangerekend. U kijkt best eerst de verbrekingsvergoedingen na in de algemene voorwaarden van uw contract bij uw huidige energieleverancier.

Ik heb net gekozen voor Aspiravi Energy, wanneer gaat mijn contract van start?

Uw contract gaat in na 1 maand vooropzeg van het contract van uw vorige leverancier. Aspiravi Energy regelt deze opzeg voor u, wanneer u beslist om klant te worden. Indien het een verhuis en/of de opening van een afgesloten meter betreft, kan u nog sneller overschakelen. Zodra u klant wordt, deelt Aspiravi Energy u de datum mee waarop de levering van start zal gaan.

Aan wie levert Aspiravi Energy elektriciteit?

Aspiravi Energy levert in de eerste plaats elektriciteit aan natuurlijke personen of particulieren. Wij richten ons in het bijzonder tot de coöperanten van Limburg wind cvba en Aspiravi Samen cvbaWord nu klant.

Moet ik coöperant zijn om klant te worden?

Aspiravi energy biedt coöperanten van Limburg Wind cvba of Aspiravi Samen cvba (met minstens 4 aandelen) uiterst scherpe tarieven voor onze duurzame energie.

Indien u overweegt om coöperant te worden, verwijzen we u graag naar de website van Limburg wind cvba en Aspiravi Samen cvba. Daar vindt u alle informatie over de vennootschap en het informatiememorendum met betrekking tot de aandelen.

In geval van wanbetaling nadat uw energiecontract is stopgezet, kan Aspiravi Energy de uitkering van uw dividend en/of scheidingsaandeel van uw aandelen van bovenvermelde coöperaties aanwenden om de openstaande facturen aan te zuiveren.

Welke zijn de algemene voorwaarden van Aspiravi Energy?

De algemene voorwaarden van Aspiravi Energy vindt u bij de "Downloads" onderaan, rechts op de website.

Wanneer geldt het dag- en nachttarief?

Wanneer welk tarief geldig is, hangt af van uw distributienetbeheerder en kan dus per regio verschillen. Algemeen geldt het dagtarief op werkdagen van 6u of 7u ‘s morgens tot 21u of 22u ’s avonds. Op alle andere momenten geldt het nachttarief. Voor de exacte regels in uw regio verwijzen wij naar de websites van Infrax en Eandis.

Kan het gebeuren dat ik tijdelijk zonder elektriciteit val als ik overstap?

Neen, er zal geen onderbreking zijn in de levering van elektriciteit en uw toestellen zullen normaal blijven werken. Indien u overstapt naar een andere leverancier, verandert er immers niets aan uw bestaande installatie(s). De distributienetbeheerder zorgt ervoor dat u stroom blijft krijgen. Bij uw overstap naar Aspiravi Energy zijn wij verplicht de distributienetbeheerder hiervan op de hoogte te brengen. Pas wanneer Aspiravi Energy de goedkeuring ontvangt van de distributienetbeheerder, mogen wij u onze duurzame, lokale energie leveren. U kan dus met een gerust hart overstappen.

Kan ik binnen Aspiravi Energy van abonnement overstappen? Wat zijn de voorwaarden?

Ja, dat kan. U kan kosteloos van abonnementsformule veranderen. U dient evenwel aan alle voorwaarden van het desbetreffende abonnement te voldoen. Zo dient u voor een Eco-tarief minimaal 4 aandelen van cvba Limburg wind te bezitten.

Contacteer voor een verandering van abonnementsformule de klantendienst van Aspiravi Energy. Wij passen uw abonnement dan zo snel mogelijk aan.

Mijn factuur

Welke facturen krijg ik van Aspiravi Energy?
 • Voorschotfactuur
  Dit is een tussentijdse factuur, op basis van uw geschat verbruik. Deze wordt maandelijks, om de twee of om de drie maanden verstuurd, naargelang uw persoonlijke keuze.
 • Afrekening
  De (jaar)afrekening wordt jaarlijks verstuurd, gebaseerd op uw reële meterstand (die heeft u zelf doorgegeven of werd opgemeten door een meteropnemer). Deze afrekening vermeldt een terug te krijgen of bij te betalen bedrag, naargelang het verschil tussen de betaalde voorschotten en het werkelijke verbruik. De jaarafrekening vermeldt tevens het bedrag van de volgende voorschotfacturen, aangepast aan uw laatste verbruikscijfers.
 • Eindfactuur
  De eindfactuur wordt verzonden wanneer het contract beëindigd wordt.
Hoe wordt mijn voorschot berekend?

Uw voorschot wordt door Aspiravi Energy berekend op basis van het verbruik in het verleden op uw aansluitadres. Dit wordt meegedeeld aan Aspiravi Energy door de distributienetbeheerder. Met deze verbruiksgegevens maken we een inschatting van uw toekomstig verbruik voor het volgende jaar. Dat verrekenen we met uw gekozen tarief, de distributie- en transportkosten en de taksen en heffingen. Dit totale bedrag delen we door 12, 6 of 4 - naargelang de door u gekozen betalingsfrequentie. Dit stemt overeen met het bedrag op uw voorschotfactuur die u maandelijks, tweemaandelijks of per kwartaal ontvangt.

Aspiravi Energy tracht uw voorschot zo correct mogelijk te bepalen, zodat u bij uw jaarlijkse afrekening niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Kan ik mijn voorschotbedrag aanpassen?

Aspiravi Energy tracht uw voorschot zo correct mogelijk te bepalen zodat u bij uw jaarlijkse afrekening niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Indien u toch niet tevreden bent met dit voorschotbedrag, is het mogelijk om dit te laten aanpassen. Gelieve hiervoor een mail te sturen naar welkom@aspiravi-energy.be met het gewenste voorschotbedrag (incl. BTW).

Waarom verandert mijn voorschot jaarlijks, na ontvangst van de afrekeningsfactuur?

Samen met uw afrekening wordt ook het nieuwe voorschotbedrag meegedeeld. Aspiravi Energy streeft ernaar het voorschotbedrag zo correct mogelijk te bepalen, zodat u bij de volgende afrekening niet voor verrassingen komt te staan. Uw voorschotfacturen worden aangepast om uw veranderd energieverbruik, wijzigende taksen, tarieven of distributiekosten in rekening te brengen.

Hoe wordt mijn afrekening berekend?

De afrekeningsfactuur is een jaarlijkse factuur, berekend op basis van het gemeten verbruik. Jaarlijks neemt u zelf de meterstand op, of wordt deze opgenomen door een meteropnemer. Op basis van deze meterstanden berekent de distributienetbeheerder uw energieverbruik. Het bedrag van uw afrekeningsfactuur bestaat uit het gemeten verbruik, gerelateerd aan de energiekost, de jaarlijkse vaste vergoeding, distributie- en transportkosten, taksen en heffingen. De reeds verrekende voorschotten worden in mindering gebracht. Indien het totaalbedrag hoger is dan de som van de betaalde voorschotten, dient u het saldo nog te betalen. Indien het totaalbedrag lager is dan de som van de betaalde voorschotten, wordt het verschil door Aspiravi Energy aan u terugbetaald.

Hoe kan ik mijn facturen betalen?

U heeft de keuze om uw factuur via domiciliëring of via overschrijving te betalen.

Om uw facturen via domiciliëring te betalen, dient u het domiciliëringsdocument aan te vullen en ondertekend terug te sturen naar Aspiravi Energy. Het domiciliëringsdocument vindt u bij de "Downloads" onderaan, rechts op de website.

Indien u verkiest om via overschrijving te betalen, kan u volgende betalingsgegevens gebruiken:

Naam begunstigde: Aspiravi Energy NV
IBAN: BE63 3631 3443 8808
BIC: BBRU BE BB
Mededeling: Vermeld steeds de gestructureerde mededeling die u vindt op uw factuur, zo kunnen wij uw betaling snel en correct verwerken.

Ik wil graag per domiciliëring betalen, kan dit?

Ja, om uw betaalmethode te veranderen naar een domiciliëring, dient u enkel het domiciliëringsmandaat te vervolledigen en ondertekend aan Aspiravi Energy te bezorgen. Wij zorgen ervoor dat uw domiciliëring wordt gestart.

Het domiciliëringsdocument vindt u bij de "Downloads" onderaan, rechts op de website.

Ik heb mijn factuur niet of te laat betaald, wat nu?

Betaal uw factuur zo snel mogelijk. Zo vermijdt u herinneringen en aanmaningskosten. Indien we na een herinnering geen gevolg van betaling ontvangen, zijn we genoodzaakt aanmaningskosten aan te rekenen. Indien u dit wil vermijden, is het aan te raden een domiciliëring op te starten via uw bank. Dit kan eenvoudig door het domiciliëringsmandaat te vervolledigen en ondertekend naar Aspiravi Energy te sturen.

Het domiciliëringsdocument vindt u bij de "Downloads" onderaan, rechts op de website.

Wat betaal ik als eigenaar van zonnepanelen?

U heeft een terugdraaiende teller?

Zonnepaneeleigenaars betalen bij Aspiravi Energy de energiekost, distributie- en transportkosten, taksen en heffingen van het elektriciteitsverbruik, de vaste jaarlijkse vergoeding en het prosumententarief, het nettarief voor zonnepaneeleigenaars met terugdraaiende teller. Dit tarief wordt aangerekend door uw netbeheerder en verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het vermogen van uw omvormer(s). Hoe groter het vermogen, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet. 

U heeft een digitale meter?

Vanaf 1/3/2021 verdwijnt de ‘virtueel’ terugdraaiende teller voor alle componenten van de energiefactuur: voor het deel elektriciteit, het deel nettarieven en de federale heffingen. U zal vanaf nu afgerekend worden volgens uw werkelijke bruto-afname, dit is de elektriciteit die u van het net afneemt (bijvoorbeeld ’s nachts wanneer uw zonnepanelen niets opbrengen of overdag wanneer uw verbruik hoger is dan de productie door uw zonnepanelen). Het prosumententarief zal niet langer worden aangerekend aangezien u netkosten zal betalen op basis van uw afname van het elektriciteitsnet.

De elektriciteit die uw PV-installatie opwekt en die u niet onmiddellijk verbruikt, zal u op het elektriciteitsnet injecteren en dus verkopen aan Aspiravi Energy. De vergoeding die u hiervoor ontvangt, kan u terugvinden op de tariefkaarten en is afhankelijk van uw afnamecontract. Indien u elektriciteit aankoopt aan een vaste prijs, zal u ook een vaste prijs ontvangen voor uw injectie. Indien u elektriciteit aankoopt aan een variabele prijs, zal u een variabele prijs ontvangen.

Over onze producten

Welke terugleververgoeding krijg ik van Aspiravi Energy?

Aspiravi Energy zal u betalen voor de elektriciteit die op het net injecteert.

U kan hierbij kiezen uit 2 tarieven, een vast tarief en een variable tarief. Wanneer u kiest voor een vast afnametarief, dan zal u ook een vaste vergoeding ontvangen voor de elektriciteit die u injecteert. Indien u echter een variabel tarief heeft op basis van de Belpex-uurprijzen, dan zal u ook een variabele vergoeding ontvangen voor uw injectie. Het tarief van de terugleververgoeding kan u terugvinden op de tariefkaart van Aspiravi Energy.

Waar vind ik meer informatie over de huidige tarieven van Aspiravi Energy?

Voor een overzicht van de huidige tarieven van Aspiravi Energy klik hier.

Waarom is een digitaal abonnement goedkoper?

Bij een digitaal abonnement (onze "Eco Plus" tarieven) besparen we op papier en administratieve kosten. Door hiervoor te kiezen, spaart u dus het milieu én maakt u geen overbodige kosten. Dit stelt ons immers in staat u zeer lage abonnementskosten aan te rekenen. Uiteraard kunt u voor een communicatie via de post kiezen (onze "Eco Life" tarieven). De hiermee verbonden kosten maken je abonnement wél duurder.

Wat betekent groene energie?

Groene energie is energie die wordt opgewekt uit duurzame of hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, water en biomassa. Deze energiebronnen zijn onuitputtelijk. Dit in tegenstelling tot zogenaamde ‘grijze stroom’ die wordt opgewekt in kerncentrales of uit fossiele brandstoffen zoals gas en steenkool. Deze bronnen zijn uitputtelijk, daarenboven zijn hun winning en omzetting schadelijk voor het milieu.

Wat betekent ‘lokale’ energie?

Lokale energie betekent energie die in België wordt opgewekt. Dit in tegenstelling tot energie die wordt opgewekt in andere landen en daarna ingevoerd. Lokale energie is geproduceerd door ondernemingen en mensen van bij ons. Deze werking ondersteunt onze lokale economie én investeert in projecten van eigen bodem.

Is mijn lokale groene stroom gegarandeerd?

De groene lokale energie van Aspiravi Energy is volledig gegarandeerd door ‘Garanties van Oorsprong' (GVO's). Zo garanderen wij dat onze energie voor 100% in België én op duurzame wijze wordt opgewekt.

Heeft een overstap naar groene energie invloed op mijn installaties en aansluitingen?

Neen, uw installaties en aansluitingen blijven ongewijzigd wanneer u overstapt naar de groene energie van Aspiravi Energy. Als afnemer merkt u in de praktijk niets van het verschil tussen groene en grijze stroom. De stroom is identiek, enkel de wijze waarop de elektriciteit wordt opgewekt, is verschillend. U zal dus elektriciteit blijven ontvangen zoals voorheen.

Bijdrage goed doel

Aan welk goed doel wordt mijn bijdrage gestort?

Aspiravi Energy werkt samen met een aantal goede doelen zoals Een Hart voor Limburg en het kinderarmoedefonds. Het bedrag dat u aan dit goed doel schenkt, wordt integraal door Aspiravi Energy overgemaakt. Dankzij deze bijdrage steunen we lokale projecten tegen energie- en kinderarmoede.

Kan ik kiezen welk bedrag ik afsta aan dit goede doel?

Iedere klant van Aspiravi Energy stort minimaal 1 euro per MWh verbruikte energie aan projecten tegen energiearmoede. Daarbovenop kan u bijkomend 1 tot 10 euro per MWh verbruikte energie schenken. Uw volledige bijdrage wordt bij uw energiekost opgeteld en bij uw afrekening aan u aangerekend. Alle ontvangen bijdragen worden integraal doorgestort aan het goed doel,  Aspiravi Energy zorgt voor deze betaling, hier dient u zelf niets voor te doen.

Ter referentie: voor een gezin met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh (= 3,5 MWh) per jaar stemt 1 euro/MWh verbruikte energie voor het goede doel overeen met 3,5 euro per jaar. Wanneer uw contract wordt verlengd, blijft het laatst gekozen bedrag ten voordele van het goede doel van toepassing.

Komt dit bedrag bovenop mijn factuur bedrag?

Dit bedrag maakt integraal deel uit van uw factuurbedrag. Bij de afrekening kan u in de detailberekening precies zien hoeveel u afstaat aan projecten rond energiearmoede. Er wordt steeds minimaal 1 euro / MWh verbruikte energie aangerekend. U krijgt als klant de keuze om dit bedrag te verhogen. Alle ontvangen bijdragen worden door Aspiravi Energy integraal overgemaakt aan het goede doel.

Kan ik het bedrag wijzigen dat ik afsta aan het goede doel?

Ja, u kan een bedrag kiezen tussen 1 en 10 euro per MWh als steun voor het goede doel. Om het bedrag dat u wil afstaan aan het goede doel te wijzigen, dient u contact op te nemen met de klantendienst van Aspiravi Energy.

Ter referentie: een gemiddeld gezin verbruikt 3,5 MWh per jaar. Een bijdrage van 1 euro komt voor een gezin met een gemiddeld energieverbruik dus overeen met 3,5 euro per jaar.

Kan ik een fiscaal attest verkrijgen voor mijn bijdrage aan het goede doel?

Neen, Aspiravi Energy schrijft geen fiscale attesten uit voor de bijdragen die aan het goede doel worden overgemaakt.

Gaat het volledige bedrag voor het goede doel ook echt naar een goed doel?

Ja, de bijdragen voor het goede doel die jaarlijks bij de afrekening worden geïnd, worden door Aspiravi Energy op een aparte, boekhoudkundige rekening geboekt en volledig aan het gekozen goede doel overgemaakt.

Ik verhuis

Ik ben Aspiravi Energy-klant en ga verhuizen, wat moet ik doen?

Geef tijdig uw meterstand en andere nodige gegevens door. Hiervoor kan u het energieovernamedocument van de VREG gebruiken en ingevuld en ondertekend naar Aspiravi Energy versturen. Ook via http://www.vreg.be/ik-verhuis-wat-nu vindt u alle relevante informatie rond uw energiecontracten en uw verhuis.

Het energieovernamedocument vindt u bij de "Downloads" onderaan, rechts op de website.

De vorige bewoner van mijn nieuw adres was geen klant bij Aspiravi Energy. Moet ik zijn energiecontract overnemen?

Neen, u bent vrij een andere energieleverancier te kiezen.

Ik verhuis naar een nieuwbouwwoning, waar nog geen elektriciteitsmeters zijn geplaatst. Wat moet ik doen?

Het is belangrijk dat u eerst de installatie en de aansluiting van uw elektriciteitsmeter(s) met de distributienetbeheerder in orde brengt, voordat u klant kan worden bij Aspiravi Energy.

 • De installatie gebeurt meestal door een erkend elektricien.
 • Uw nieuwe installatie dient gekeurd te worden.
 • Na de goedkeuring van de installatie krijgt u van uw netbeheerder uw EAN-nummer.
 • Met het EAN-nummer kan u klant worden bij Aspiravi Energy en ten slotte uw meter laten openen door de disributienetbeheerder.
Ik verhuis naar een nieuwbouwwoning en heb een werfaansluiting nodig. Wat moet ik doen?

Voor een werfaansluiting dient u eerst contact op te nemen met uw distributienetbeheerder. Zodra u van de distributienetbeheerder een EAN-code ontvangt, kan u klant worden bij Aspiravi Energy.


 

Ik verhuis naar een woning waar de elektriciteitsmeter(s) verzegeld zijn. Wat moet ik doen?

Om de elektriciteitsmeters te laten reactiveren, sluit u eerst een contract af met Aspiravi Energy. Vervolgens kan u een afspraak maken met uw distributienetbeheerder om de meter(s) te activeren.

Over mijn distributienetbeheerder

Wie is mijn distributienetbeheerder?

Wie uw distributienetbeheerder is, is afhankelijk van de regio waar uw aansluiting gevestigd is. U kan deze distributienetbeheerder niet kiezen.

Op de website van de VREG http://www.vreg.be/uw-netbeheerder kan u raadplegen wie uw distributienetbeheerder is.

Wat doet de distributienetbeheerder?

Het beheer van de distributienetten in België en Vlaanderen is in handen van intercommunales waarin verschillende gemeenten samenwerken. Zij zijn verplicht hun net voor iedereen open te stellen aan dezelfde voorwaarden.

Deze netbeheerders beheren, bouwen en onderhouden het distributienet voor elektriciteit en/of aardgas op het grondgebied waarvoor zij aangewezen zijn en vervoeren op vraag van de leverancier de energie tot bij de afnemer. Wie uw netbeheerder is, hangt dus af van uw woonplaats.

Een netbeheerder heeft verschillende taken, waaronder:

 • nieuwe aansluitingen uitvoeren en bestaande aansluitingen aanpassen;
 • elektriciteits- en aardgasmeters plaatsen;
 • de meterstanden opnemen;
 • zijn distributienet ter beschikking stellen aan alle leveranciers die elektriciteit en/of aardgas willen vervoeren;
 • zorgen voor een efficiënt, veilig en betrouwbaar distributienet;
 • budgetmeters plaatsen bij klanten die moeilijkheden hebben om de energierekening te betalen;
 • rationeel energiegebruik aanmoedigen;
 • openbare verlichting voorzien en onderhouden.