Aspiravi Energy levert groene, lokale energie, mét een sociale bijdrage. Aspiravi Energy richt zich tot de coöperanten van Limburg wind CV, Aspiravi Samen CV, ECO2050 CV en Wind voor A CV. Zij kunnen van onze tarieven genieten, namelijk het Eco Plus en Eco Life tarief, en ontvangen ook interessante terugleververgoedingen voor hun injectie.

Hieronder wordt toegelicht hoe onze tarieven zijn opgebouwd.

Lees meer

Bij Aspiravi Energy kunt u, als coöperant van de CV's Limburg wind, Aspiravi Samen, ECO2050 en Wind voor A, kiezen tussen een digitaal abonnement of een abonnement waarbij u uw facturen via de Post ontvangt.

Er worden momenteel geen contracten met een vaste energieprijs aangeboden. U kan enkel intekenen op een contract met een variabele energieprijs.

Kiest u voor een digitaal abonnement (Eco Plus flex), dan kiest u voor de voordeligste service. Doordat we alle administratie en communicatie via e-mail kunnen automatiseren, schakelen we een belangrijke kost uit, een win-win voor iedereen.

Indien u als coöperant echter een service via de Post en telefoon (Eco Life flex) wenst, kan dit uiteraard. Dit brengt echter een hogere abonnementskost met zich mee.

  • Bij een variabele prijs wordt per kwartaal het rekenkundig gemiddelde van de Belpex 'Day Ahead' prijs van het afgelopen kwartaal berekend. Dit tarief is wel onderhevig aan prijsschommelingen, zowel voor de elektriciteit die u van het net afneemt, als de elektriciteit die u injecteert op het net.
  •  De afrekening gebeurt telkens op jaarbasis, na aftrek van de reeds betaalde voorschotten.
ASPIRAVI ENERGY STAAT VOOR HELDERE EN VOORDELIGE TARIEVEN

Er worden momenteel geen contracten met een vaste energieprijs aangeboden.
U kan enkel intekenen op een contract met een variabele energieprijs.

Bekijk hier onze variabele tarieven

Eco Plus flex

KIES

Meer informatie +

Het Eco Plus flex tarief staat voor groene, lokale energie met een sociale bijdrage. U ontvangt uw facturen via e-mail en geniet van een voordelige, variabele energieprijs.

Groen en lokaal

Onze energie is van Belgische oorsprong, uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind, water, zon en biomassa. Dit is niet alleen een engagement voor het milieu, maar ook voor onze economie en maatschappij.

Voordelig

Door alle bedrijfsprocessen zoals bijvoorbeeld administratie en communicatie erg efficiënt te organiseren, houden we onze kosten zo laag mogelijk. Zo kan u genieten van een voordelig tarief.

Sociaal

We stellen onszelf ook een sociaal doel, we vragen van iedere klant een minimale bijdrage voor het goede doel van 1 euro/MWh, deze wordt op uw afrekening verrekend. U bepaalt zelf hoeveel extra u wenst te schenken.

Variabele prijs

Per kwartaal wordt uw energieprijs bepaald aan de hand van de prijzen, die op dat moment gelden op de Europese energiebeurs. Prijsstijgingen of -dalingen worden aan u doorgerekend.

 
 
 
 

Het Eco Plus flex tarief is beschikbaar voor de residentiële coöperanten van de cvba's Limburg wind en Aspiravi Samen. Indien u meerderjarig bent en over ten minste 4 aandelen beschikt, kan u genieten van dit tarief. In geval van wanbetaling nadat uw energiecontract is stopgezet, kan Aspiravi Energy de uitkering van uw dividend en/of scheidingsaandeel van uw aandelen van bovenvermelde coöperaties aanwenden om de openstaande facturen aan te zuiveren.

Download hier de tariefkaart van het Eco Plus flex tarief

Eco Life flex

KIES

Meer informatie +

Het Eco Life flex tarief staat voor groene, lokale energie met een sociale bijdrage. U ontvangt uw facturen per post en geniet van een voordelige, variabele energieprijs.

Groen en lokaal

Onze energie is van Belgische oorsprong, uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind, water, zon en biomassa. Dit is niet alleen een engagement voor het milieu, maar ook voor onze economie en maatschappij.

Voordelig

We houden onze kosten zo laag mogelijk. Zo kan u genieten van een voordelig tarief. U ontvangt uw facturen graag per post, geen probleem, hiervoor rekenen we wel een hoger tarief aan.

Sociaal

We stellen onszelf ook een sociaal doel, we vragen van iedere klant een minimale bijdrage voor het goede doel van 1 euro/MWh, deze wordt op uw afrekening verrekend. U bepaalt zelf hoeveel extra u wenst te schenken.

Variabele prijs

Per kwartaal wordt uw energieprijs bepaald aan de hand van de prijzen, die op dat moment gelden op de Europese energiebeurs. Prijsstijgingen of -dalingen worden aan u doorgerekend.

 
 
 
 

Het Eco Life flex tarief is beschikbaar voor de residentiële coöperanten van de cvba's Limburg wind en Aspiravi Samen. Indien u meerderjarig bent en over ten minste 4 aandelen beschikt, kan u genieten van dit tarief. In geval van wanbetaling nadat uw energiecontract is stopgezet, kan Aspiravi Energy de uitkering van uw dividend en/of scheidingsaandeel van uw aandelen van bovenvermelde coöperaties aanwenden om de openstaande facturen aan te zuiveren.

Download hier de tariefkaart van het Eco Life flex tarief